Stannah logo
Bel vrijblijvend een adviseur
0858886701

Wereld Diabetes Dag: Diabetes treft het hele gezin

Stannah sluit zich aan bij de grootste diabetes bewustwordingscampagne, om de boodschap te verspreiden dat families zelf veel kunnen doen om diabetes type 2 te voorkomen.

Wereld Diabetes Dag: Diabetes treft het hele gezin

Het recht op een gezonde toekomst zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het is niet alleen een recht, maar ook iets dat sterk afhankelijk is van onderwijs, voorlichting en bewustwording. Daarom is het belangrijkste doel van de campagne voor de Wereld Diabetes Dag Organisatie het vergroten van het bewustzijn over de impact van diabetes op het gezin, en het bevorderen van de rol van het gezin bij het beheer, de zorg, de preventie en de voorlichting van de aandoening.

Graag brengt Stannah Wereld Diabetes Dag onder de aandacht, en hoopt op deze manier de bewustwording te bevorderen. Hopelijk zal dit mensen motiveren om zich op diabetes 2 en andere diabetes complicaties te laten testen.

Vandaag 14 november (Wereld Diabetes Dag 2018) hopen we families te motiveren om zich te laten testen op diabetes en kennis te nemen van de complicaties van diabetes. Wat moet er worden gedaan? 80% van type 2 diabetes is te voorkomen. Dit is een verbluffend positieve statistiek, wat betekent dat we veel kunnen doen! Laten we beginnen met het begrijpen van wat de Wereld Diabetes Dag precies beoogt, en waarom dit jaar de focus ligt op hoe diabetes families over de gehele wereld treft.

De drie belangrijkste soorten diabetes

belangrijkste soorten diabetes

Type 1-diabetes Type 2-diabetes Zwangerschapsdiabetes
• Risicofactoren: familiegeschiedenis van diabetes, genetica, infecties en andere • Risicofactoren: overgewicht, weinig lichamelijke oefening, slechte voeding, genetica, familiegeschiedenis van diabetes, geschiedenis van zwangerschapsdiabetes en hoge leeftijd. • Komt tijdens de zwangerschap voor.
• Verschijnt plotseling en is momenteel ongeneeslijk. • Kan jarenlang onopgemerkt blijven en niet gediagnosticeerd worden. • Kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor zowel moeder als kind
• Zonder insuline zal een persoon met type 1-diabetes het niet overleven. • Kan vaak door middel van veranderingen in de voeding en lichamelijke activiteit verbeterd worden. Soms is medicatie vereist. • Geassocieerd met een verhoogd risico voor zowel moeder als kind om later in hun leven type 2-diabetes te ontwikkelen.

Diabetes: Een wereldwijde urgentie

De Wereld Diabetes Dag Organisatie is ’s werelds grootste diabetesbewustwordingscampagne, uitgevoerd door de International Diabetes Federation. De campagne bereikt een wereldwijd publiek van meer dan 1 miljard mensen in meer dan 160 landen. De campagne vestigt de aandacht op kwesties die van het grootste belang zijn voor de diabeteswereld en houdt diabetes stevig in de publieke en politieke schijnwerpers.

Wereld Diabetes Dag (WDD) werd in 1991 door de IDF en de Wereldgezondheidsorganisatie opgericht. In 2006 werd de Wereld Diabetes Dag een officiële Verenigde Naties dag.

De campagne wordt vertegenwoordigd door een blauw cirkellogo dat in 2007 werd aangenomen. De blauwe cirkel is het wereldwijde symbool voor diabetesbewustzijn en symboliseert de eenheid van de wereldwijde diabetesgemeenschap in reactie op de diabetesepidemie.

De Internationale Diabetes Federatie heeft in de IDF Diabetes Atlas (8e editie) enkele verrassende feiten over diabetes gepubliceerd, zoals:

 • 1 op 11 volwassenen heeft diabetes.
 • Driekwart van de diabetespatiënten woont in lage- en middeninkomenslanden.
 • In 2040 zal 1 op 10 volwassenen diabetes hebben.
 • Twee derde van de mensen met diabetes leeft in stedelijke gebieden (279 miljoen)
 • Twee derde van de mensen met diabetes zijn in de werkende leeftijd (327 miljoen)
 • 000 kinderen hebben type 1-diabetes.
 • 46,5% van de volwassenen met diabetes zijn niet gediagnosticeerd.
 • Elke 6 seconden sterft iemand aan diabetes.
 • 12% van de wereld uitgaven wordt besteed aan diabetes.
 • 1 op de 6 geboorten wordt beïnvloed door zwangerschapsdiabetes.
 • Momenteel hebben naar schatting 415 miljoen volwassenen diabetes, er zijn 318 miljoen volwassenen met een verminderde glucosetolerantie, waardoor ze een groter risico lopen om de ziekte in de toekomst te ontwikkelen.

Is Diabetes type 2 in uw gezin te voorkomen?

Als gezinnen samen een probleem als diabetes aanpakken, kan dit vele voordelen hebben. Van een betere gezondheid voor iedereen, tot een verminderd gevoel van isolement voor de persoon met diabetes. Het kan enorm versterkend voelen om je gezondheid in eigen hand te nemen, en het is zeer geruststellend om te weten dat er thuis de steun is die we nodig hebben.

“Diabetes type 2 komt veel in mijn familie voor. Ik heb familieleden verloren en heb van dichtbij meegemaakt hoe ernstig het kan zijn”. Nuri

Is Diabetes type 2 in uw gezin te voorkomen?

Een goede manier om iemand die diabetes heeft te ondersteunen is om met diegene mee te gaan in een gezonde levensstijl, en als type 2 diabetes in de familie voorkomt, kan een gezonde levensstijl de diagnose bij andere familieleden voorkomen of vertragen. Samen leren over diabetes is een andere manier om de persoon die diabetes heeft te ondersteunen en om andere familieleden te informeren over hun risico’s. De meeste diabetes voorlichting programma’s verwelkomen familieleden die meer te weten willen komen over wat zij kunnen doen om hun familielid te ondersteunen in zijn of haar dagelijkse inspanningen op het gebied van diabetesbeheer.

De redenen waarom diabetes in families voorkomt zijn divers, en ze verschillen ook tussen type 1 en type 2 diabetes. In beide gevallen blijkt echter dat zowel de genetica als de omgeving van invloed zijn op de vraag of iemand diabetes ontwikkelt.

Vrouwen en Diabetes

Vrouwen en Diabetes

Alle vrouwen die het risico lopen om diabetes te krijgen of al met diabetes leven, moeten in gelijke mate toegang hebben tot essentiële diabetesgeneesmiddelen, -technologieën, zelfscholing en voorlichting. Dit is de enige manier dat deze vrouwen hun capaciteit kunnen versterken om type 2-diabetes te voorkomen. Sociaaleconomische omstandigheden die meisjes en vrouwen met diabetes treffen, maken vroegtijdige opsporing, diagnose, behandeling en zorg bijzonder moeilijk of helemaal niet mogelijk in ontwikkelingslanden. Bovendien zijn zij meer blootgesteld aan de grootste risicofactoren, zoals slechte voeding, onvoldoende lichaamsbeweging, roken en alcoholgebruik.

Zwangerschapsdiabetes kan ook een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van zowel moeder als kind, en in veel gevallen kan het evalueren tot type 2-diabetes. Helaas zijn er nog heel veel landen waar een meisje of een vrouw met diabetes dubbele last van discriminatie heeft. Dat komt door haar gezondheidsstatus en de ongelijkheden in een door mannen gedomineerde samenleving.

Bekijk enkele feiten over diabetes bij vrouwen:

 • Er leven momenteel meer dan 199 miljoen vrouwen met diabetes. Er wordt verwacht dat dit aantal in 2040 zal zijn gestegen tot 313 miljoen;
 • Diabetes is wereldwijd de negende doodsoorzaak bij vrouwen en veroorzaakt jaarlijks 2,1 miljoen doden;
 • Vrouwen met type 2-diabetes hebben bijna tien keer meer kans op de meest voorkomende hartaandoeningen dan vrouwen zonder diabetes;
 • Vrouwen met type 1-diabetes hebben een verhoogd risico op vroege miskramen of een baby met afwijkingen;
 • 1 op de 7 geboortes heeft last van zwangerschapsdiabetes;
 • Tot 70% van de type 2-diabetes gevallen kan voorkomen worden door een gezonde levensstijl;
 • 70% van de vroegtijdige sterfgevallen onder volwassenen is grotendeels te wijten aan gedrag dat tijdens de tienerjaren is begonnen;
 • Vrouwen zijn de poortwachters van wat er thuis gegeten wordt en het creëren van levensstijlgewoonten. Daarom hebben zij de mogelijkheid om aandacht voor voorzorgsmaatregelen in het huishouden en daarbuiten te drijven.

Wat moet er gedaan worden?

Diabetes wat moet eraan gedaan worden

Er is meer onderwijs nodig om de diagnose en het beheer van alle soorten diabetes te verbeteren en leefstijlveranderingen te verankeren die de toename van type 2-diabetes vertragen. Hoewel onderwijsprogramma’s kunnen bijdragen tot een beter beheer van diabetespatiënten, is er behoefte aan gezondheidsvoorlichting op grote schaal om zo gedragsverandering te stimuleren en type 2-diabetes te voorkomen. Vroege diagnose kan de gezondheidscomplicaties op lange termijn voorkomen of vertragen van mensen die niet gediagnosticeerd zijn aan type 2-diabetes. Er is vooruitgang geboekt met de invoering van screeningprogramma’s en in 32 landen over de hele wereld zijn inmiddels diabetes risico scores getest.

Op deze manier kunnen lokale overheden en belanghebbenden beoordelen hoe hun stad momenteel presteert bij gebieden die een link hebben met type 2-diabetes preventie.

Steden die de Diabetespreventiescore uitvoeren, zullen op zes belangrijke vlakken beoordeeld worden:

 1. Geschikte plekken om buiten sport te kunnen beoefenen.
 2. Toegang tot gezond voedsel
 3. Toegang tot drinkwater
 4. Onderwijs over gezonde keuzes in scholen
 5. Uitgevoerd preventiebeleid
 6. Toegankelijke informatie over gezonde keuzes

Diabetes in Nederland

Hoe zit het plaatje eruit in Nederland? Volgens de volksgezondheid website hebben ruim 1,1 miljoen Nederlanders diabetes. Frappant is dat het gaat om iets meer mannen dan vrouwen. Het aantal klinische opnamen is sinds 1995 van 14.528 afgenomen naar 11.639. Dat is opvallend want alle andere ziektes en aandoeningen zijn juist sinds 1995 licht gestegen. Helaas vindt er in Nederland geen systematische screening plaats, wel zijn er desondanks meerdere screeningsinitiatieven beschikbaar. Zowel binnen de zorg als daarbuiten. Wilt u zich preventief laten onderzoeken? Uw huisarts helpt u graag verder.

U vindt de volgende artikelen misschien ook interessant:

Wereld Parkinson Dag: het effect van Parkinson op onze evenwicht en mobiliteit
Zondag 18 november: Nationale MS Dag
Internationale dag bestrijding ouderenmishandeling

 

Ik wil een Stannah brochure

Request Brochure
 • * Verplicht veld
 • * Verplicht veld
  * Verplicht veld